powrót

Spotkanie z rodziną Religów (Lucjusza z Siedlec)

06 sierpnia 2000 r.

  Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations  

Kilka dni później odwiedziliśmy Grzegorza (092) Religę i jego rodzinę. Jest on synem Anny (090) zd. Wajszczuk (córki Lucjusza z Siedlec) i Prof. dr med.  Zbigniewa Religi. Grzegorz z żoną Renata i dziećmi mieszkają na południowo-wschodnich przedmieściach Warszawy "za Wisłą". Podobnie jak ojciec jest on kardiochirurgiem.

kliknij aby powiększyćRodzina Religów
powrót