english version

28-11-2010

30-10-2003

wersja polska

Odznaczenie z okazji 50-tej rocznicy pożycia małżeńskiego
Aliny Marii (0185) i Mieczysława Izdebskich

Warszawa, Polska, 30 października 2003


W dniu 30 października 2003 roku, Alina Maria (0185)  i Mieczysław Izdebscy otrzymali z rak Prezydenta Rzeczypospolitej, Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczenie z okazji 50-tej rocznicy pożycia małżeńskiego. W załączeniu zdjęcia jubilatów z wiązankami kwiatów i w towarzystwie syna Zbigniewa i synowej Danuty.

Załączamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych wielu lat w zdrowiu i szczęściu!


Zobacz również:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2010
e-mail: wwajszczuk@comcast.net