english version

03-03-2006

25-12-2004

wersja polska

Święta Bożego Narodzenia w Kostaryce (0064)

Kostaryka, 25 grudnia 2004Od lewej: Ana (0064), Lukas (0067), Wanda (0066)


Od lewej: Javier i Ana (0064), Wanda (0066), Lukas (0067)


Zobacz również:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2006
e-mail: wwajszczuk@comcast.net