english version

28-11-2010

19-12-2006

wersja polska


Księgi przejrzane przez Barbarę Miszta – 2008

(do 10.XI.2008)


Jan Rzewuski, Dzieje Parafii Trzebieszów i jej mieszkańców w latach: 1430-1860: Najstarsze metryki ochrzczonych znajdujące się przy kościele w Trzebieszowie pochodzą z 1596 roku. Najstarsza Księga małżeństw, w których zapisywano zaślubionych, pochodzi z 1648 roku. Najstarsze metryki zmarłych w parafii pochodzą z 1738 roku.


Księgi ochrzczonych (o) i małżeństw (m)

1597 – 1607 (o), No. 59

 • 1603 – Zofia Wajczukowa (syn - imię?. Anny i Pawła Drzazga?)

(brak - 1608 – 1646)
1647 – 1668, No. 60
(brak - 1669 – 1683)
1684 – 1699 (o) No. 2

 • 1693 – Alexander (syn Antoniego i Jadwigi Wajszuk)

(1693-1699 – mało czytelne)
1684 – 1707 (u) – (metryki ślubu – 1697) ?
1700 – 1707 (o), No. 61 (rodzi się mało dzieci?)

Księgi ochrzczonych (o) i małżeństw (m)

(brak – 1708 – 1728)

Księgi małżeństw (m)

1732 – 1777 – wszystkie przejrzane, No. ?
1729 – 1744 No. 4

 • 1732 (m) - Antoni Wajßczuk+Agnes Nowik

 • 1739 (m) - Andreas Waßczuk+Marianna Wardziak

1745 – 1770 No. 6

(brak – 1746) ?

 • 1759 (m) - Paweł (Śledź?)+Marianna Waszczukówna

 • 1760 (m) - Jan Śledź+Anna Wajszczukówna

Księgi ochrzczonych (o)

1729 – 1744 No. 4 - brak Wajszczuków

Ksiegi ochrzczonych (o)

1745 – 1770 No. 6

 • 1748 (o) – Antoni Paweł, s. Antoniego (Honestus) i Marianny (błąd- Agnes?) Waszczuk

 • 1753 (o) – Tomasz, s. Andrzeja i Marianny Waszczuk

 • 1755 (o) – Mateusz, s. Andrzeja i Marianny Waszczuk

  Księgi ochrzczonych (o)

1771 – 1781 No. 5

 • 1772 (o) – Konstancja, c. Andrea et Marianna Wayszkowskich

 • 1774 (o) – Jan Chryzostom, s. Andrea et Marianna Wayszczuk

 • 1774 (o) – Agnieszka, c. Andrea et Marianna Wayszczuk

 • 1774 (o) – Łucja, c. Tomasza i Marianny Wayszczuk

 • 1776 (o) – Bonawentura Kajetan, s. Andrea i Marianna Wayszczuk

 • 1778 (o) – Florian, s. Andrzeja i Marianny Wajszczuk

 • 1780 (o)– Magdalena, c. Tomasza i Marianny Wayszczuk

Księgi ochrzczonych (o)

1781 – 1794 No.7

 • 1782 (o)– Katarzyna, c. Tomasza i Marianny Wayszczuk

 • 1785 (o)– Marcin, s. Tomasza i Marianny Wayszczuk

 • 1788 (o)– Małgorzata, c. Adama i Zofii z Waszczuków – Stecki

 • 1789 (o)– Rozalia, c. Jana i Aleksandry z Wayszczuków – Śledź

 • 1791 (o)– Wojciech Juliusz, s. Tomasza i Marianny Waszczuk

Księgi zmarłych (z)

1738 – 1783

 • 1750 – Agnes Waszczukowa (żona Antoniego?)

Inne wpisy świadków - (nie ma ich na Drzewie)

 • Aleksandra Wayszczukówna – 1782 (o) – Katarzyna, c. Tomasza i Marianny Wajszczuk

 • Anna Wajszczukówna (Śledź) – 1754 (o)

 • 1847 (ur.) – w Celinach - Stanisław, s. Stanisława (l.25) i Franciszki (l. 24, z d. Wajszczuk) – Mączyńskich