wstecz strona główna drzewo strony indywidualne wyszukiwarki pełny ekran zamknij pełny ekran objaśnienia  

 

16 września 2008

Sochocin
(gmina Sochocin, pow. płoński)

Urząd Stanu Cywilnego - od kierowniczki Urzędu otrzymaliśmy kopię aktu małżeństwa Romualda, (lat 25, ur. w Stelągach, par. Sterdyń), zawartego 24.I.1926 w par. Sochocin z Julią Figatowską. Romuald (1741) i jego ojciec Aleksander (1740) sa w nim zapisani błędnie, jako Waszczukowie. Po ślubie Romuald z żoną zamieszkali we wsi Drożdżyn.
Dodatkowo, uzyskaliśmy kilka ogólnych wyjaśnień dot. systemu ewidencji ludności:

    a/ bardzo ściśle są przestrzegane przepisy dot. ochrony danych osobowych –żadne informacje nie są udzielane na temat osób żyjących, informacje dotyczące zmarłych osób są udzielane tylko najbliższym członkom rodziny,

    b/ system PESEL istnieje w Polsce od 1981 r.

    c/ kartoteki ludności w Biurze Ewidencji Ludności istnieją od 1977 r. Julianna Figatowska (żona Romualda) była już wdową w 1977 r.

    d/ wyjaśniła nam koncept „danych bieżących” t.j. obecnie już dostępnych – jest on różny w różnych biurach, w Sochocinie jest to obecnie rok 2004.

Urząd Gminy – od kierowniczki Biura Ewidencji Ludności uzyskaliśmy oficjalne ustne stwierdzenie, że początkowy błąd w zapisie nazwiska (Waszczuk) został w przeszłości poprawiony i obecnie wszystkie żyjące osoby z tej Rodziny, znajdujące się w tamtejszej ewidencji, występują pod nazwiskiem Wajszczuk– pozostałe niektóre wpisy niektórych członków rodziny, jako Waszczuk – sa błędne!
Nie uzyskaliśmy żadnych informacji na temat osób żyjących!

Odwiedzony następnie sołtys Drożdżyna, p. Ryszard Gocejna potwierdził
powyższe informacje – w dokumentach gminnych występują tylko Wajszczukowie!

Fot. Waldemar Wajszczuk & Paweł Stefaniuk