english version

15-10-2003

01-11-2002

wersja polska

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych


Wersja Internetowa - pod red. Prof. Kazimierza Rymuta
www.herby.com.pl/indexslo.html
(Słownik wydany w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

Dane dotyczace nazwiska Wajszczuk i nazwisk podobnych

 
NazwiskoOgólna liczbaRozmieszczenie (objaśnienia skrótów)
Wajszczuk339Wa:65, BP:63, Bs:3, By:1, Ch:1, Ci:11, Ka:14, Kn:2, Ko:1, Lg:9, Lu:10, Łd:5, Ol:20, Op:4, Pł:1, Po:11, Ra:3, Sd:49, Sk:4, Su:9, Sz:11, To:8, Za:34
zobacz mapę
Wajszczak261Wa:66, Ci:3, Gd:3, Kl:5, Ka:2, Ki:2, Kr:1, Lg:10, Ls:52, Łd:7, Pł:75, Po:13, Pr:2, Sł:2, Su:3, Sz:2, Ta:1, To:8, Wb:1, Wr:3
Wajszczyk260Wa:24, BB:1, By:1, Gd:9, Ka:8, Ki:8, Ko:5, Kr:5, Ło:10, Łd:92, Ol:2, Op:2, Os:17, Pt:47, Po:8, Sr:1, Sk:5, Sł:10, Wr:3, ZG:2
Wajszczykowski14Łd:5, Pt:6, Sł:3
Wojszczak41Wa:5, Cz:13, Kn:2, Kr:3, Lg:5, Ls:2, Łd:1, Sz:1, To:1, Wb:8
Wojszczuk25Wa:4, BP:3, Bs:2, By:6, JG:1, Lu:1, Op:2, Sd:1, To:1, Za:4
Wojszczyk203Wa:13, BB:1, Cz:25, Ka:34, Ko:27, Lg:15, Ls:14, Ło:1, Łd:16, Pł:7, Po:17, Sr:6, Sł:3, Sz:4, Wb:2, Wr:18
Wojszczykowski1Sł:1
Waszczuk2720Wa:286, BP:664, Bs:196, BB:3, By:23, Ch:62, Ci:15, Cz:7, El:25, Gd:113, Go:38, JG:3, Kl:14, Ka:84, Ki:17, Ko:44, Kr:17, Ks:9, Lg:18, Ls:4, Lu:130, Ło:85, Łd:35, NS:1, Ol:118, Op:33, Os:25, Pl:17, Pt:7, Pł:13, Po:31, Pr:3, Ra:12, Rz:2, Sd:80, Sr:16, Sk:8, Sł:31, Su:105, Sz:125, Tb:8, Ta:3, To:31, Wb:32, Wł:2, Wr:65, Za:42, ZG:18
Waszczak486Wa:36, Bs:2, BB:7, Ci:39, Cz:1, El:23, Gd:13, JG:31, Ka:29, Ki:4, Kr:10, Ks:2, Lg:6, Lu:1, NS:2, Ol:28, Op:2, Os:60, Pt:1, Pł:16, Po:1, Pr:38, Rz:14, Sd:47, Su:1, Sz:9, Ta:1, Wb:16, Wr:42, Za:4
Waszczyk744Wa:69, BB:7, By:16, Ch:3, Cz:29, El:2, Gd:48, Go:10, JG:16, Ka:38, Ki:71, Kn:3, Ko:36, Kr:3, Lg:26, Lu:1, Łd:64, Ol:9, Op:5, Os:6, Pl:2, Pt:63, Ra:20, Sd:1, Sk:21, Sł:30, Su:7, Sz:83, Tb:26, Wb:10, Wr:13, ZG:6
Waszczykowski103Łd:54, Op:9, Pt:32, Sr:3, Sk:5
Woszczak651Wa:23, BP:12, BB:2, By:24, El:5, Gd:17, Go:21, JG:7,Ka:36, Ki:7, Kn:1, Ko:13, Kr:7, Ks:1, Lg:3, Lu:8, Ło:3, Łd:81,NS:1, Ol:14, Op:5, Pl:8, Pt:13, Pł:6, Po:28, Pr:65, Ra:1, Rz:4,Sr:102, Sk:5, Sł:13, Sz:4, Ta:9, To:3, Wb:8, Wr:30, Za:61
Woszczuk4Wa:1, Lu:1, Łd:1, Sr:1
Woszczyk1696Wa:158, BP:2, BB:13, By:2, Ci:7, Cz:69, Gd:36, Go:25,JG:43, Kl:14, Ka:129, Ki:5, Ko:11, Kr:13, Ks:4, Lg:6, Lu:120, Łd:202,NS:4, Ol:9, Op:7, Os:2, Pl:2, Pt:151, Pł:2, Po:14, Ra:84, Sd:1,Sr:45, Sk:303, Sł:37, Sz:32, To:15, Wb:33, Wł:3, Wr:77, Za:4,ZG:12

Uwaga! Nazwisko Waszczuk - nasze podkreślenie. Z tą odmianą nazwiska spotkaliśmy się w Rodzinie Wajszczuków zobacz:

Natomiast, nie jesteśmy pewni co do okoliczności zamiany nazwiska i pokrewieństwa  w innym przypadku: zobacz:


BBbielskie   Opopolskie
BPbialskopodlaskie   Osostrołęckie
Bsbiałostockie   Plpilskie
Bybydgoskie   płockie
Chchełmskie   Popoznańskie
Ciciechanowskie   Prprzemyskie
Czczęstochowskie   Ptpiotrkowskie
Elelbląskie   Raradomskie
Gdgdańskie   Rzrzeszowskie
Gogorzowskie   Sdsiedleckie
JGjeleniogórskie   Skskierniewickie
Kakatowickie   słupskie
Kikieleckie   Srsieradzkie
Klkaliskie   Susuwalskie
Knkonińskie   Szszczecińskie
Kokoszalińskie   Tatarnowskie
Krkrakowskie   Tbtarnobrzeskie
Kskrośnieńskie   Totoruńskie
Lglegnickie   Wawarszawskie
Lsleszczyńskie   Wbwałbrzyskie
Lulubelskie   włocławskie
Łdłódzkie   Wrwrocławskie
Łołomżyńskie   Zazamojskie
NSnowosądeckie   ZGzielonogórskie
Ol
olsztyńskie