english version

08-07-2017

08-02-2008

wersja polska

Wajszczukowie więzieni na Zamku Lubelskim
podczas II Wojny Światowej


1. Ks. Karol Wajszczuk (0074)


2. Ks. Feliks Wajszczuk (0162)

Ks. Edward Kłopotek o ks. Feliksie Wajszczuku

Historia życia kapłana

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 – 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania)
Część I Renata Kulik, Henryk Kulik

Str. 4 – „Brat matki ks. Feliks Wajszczuk – był duszpasterzem polonii we Francji. Urodził się 15 marca 1902 roku (syn Franciszka). Ukończył Seminarium Duchowne Benedykta XV w Janowie. Wyświęcony na kapłana 18 grudnia 1927 roku6. Zmarł w 1973 roku w Paryżu.
 


3. Władysław Wajszczuk (1730)


4. Stanisław Wajszczuk (0609)


5. Józef Wajszczuk (0684)

 


6. Józef Wajszczuk, "Mały" (0298)


7. Lucjan Wajszczuk (0377)


* Wajtrzak Feliks (na liście powyżej) jest to prawdopodobnie Ks. Feliks Wajszczuk, brat stryjeczny Ks. Karola Wajszczuka, proboszcz par. Woskrzenice Duże - zobacz na tej stronie pod poz. # 2 oraz na stronie: http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/zamek.htm


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl