english version

14-12-2020

07-12-2020

wersja polska

 

„Nasi Powstańcy” – oryginalne wpisy archiwalne w MPW


Antoni Wajszczuk


Barbara Wajszczuk

Pełny wpis: Barbara Wajszczukówna, "Basia", "Baśka" (1926-26 VIII 1944) https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/barbara-wajszczuk,47216.html?fbclid=IwAR3puCpW89cRFc5kjuMS_qKH--w2ZyclxOLekG8TyXGKHkWVlx1E7GvfbDQ ur. w Krasnymstawie, córka Edmunda Wajszczuka, lekarza w Wyrozębach k. Siedlec, a następnie lekarza i kierownika szpitala w Krasnymstawie i Marii z Bieguńskich. Po przedwczesnej śmierci ojca, rodzina przeniosła się w 1942 r. do Warszawy. Wajszczukowie zamieszkali u brata matki, Tadeusza Bieguńskiego przy ul. Ogrodowej 23. Barbara Wajszczuk była harcerką drużyny "Błękitnej" Hufców Polskich, w czasie okupacji odbyła przeszkolenie sanitarne. Była bliską koleżanką poległej 17.09.1944 r. Ali Dybczyńskiej. Razem weszły w skład patrolu sanitarnego kompani "Harcerskiej" batalionu "Gustaw" zgrupowania AK "Róg", 13 VIII ciężko ranna na Starym Mieście, umieszczona w szpitalu przy ul. J. Kilińskiego 3. Zginęła w zbombardowanym budynku; pochowana ostała na Cmentarzu Wojskowym Powązki, kw. A-25; jej nazwisko upamiętniono na płycie symbolicznego grobu batalionu "Gustaw", kw. B-24. Z czworga dzieci Marii i Edmunda Wajszczuków wojnę przeżyła jedynie najstarsza córka, Danuta Wajszczuk - Leszczyłowska (1918-1979), absolwentka farmacji. Pozostała trójka poległa w Powstaniu Warszawskim: Basia, jako sanitariuszka, brat Antoni poległ na ul. Zielnej, drugi brat Wojciech - pod Pęcicami. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pełny wpis: Nowa fotografia w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego: zdjęcie Basi Wajszczukówny ps. "Baśka" (1926-1944), uczennicy szkoły Zofii Wołowskiej w Warszawie, harcerki Drużyny Błękitnej Hufców Polskich, sanitariuszki batalionu NOW-AK "Gustaw" - w 4. kompanii "Harcerskiej". Barbara została ciężko ranna 13.08.1944 podczas eksplozji zdobycznego niemieckiego "ciężkiego nosiciela ładunków" na ul. Kilińskiego, umieszczona została w szpitalu batalionów AK „Wigry” i „Gustaw” przy ulicy Kilińskiego 1/3. Poległa pod koniec sierpnia na Starym Mieście - zasypana podczas niemieckiego nalotu na szpital. W maju 1945 r. jej szczątki zostały odkopane i ekshumowane na Cmentarz Wojskowy. Pochowana została na Powązkach we wspólnej mogile z Hanną Soroczyńską ps. "Sroczka" - kw. A 25, rząd XIII, grób 23. Biogram: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/barbara-wajszczuk,47216.html?fbclid=IwAR3puCpW89cRFc5kjuMS_qKH--w2ZyclxOLekG8TyXGKHkWVlx1E7GvfbDQ Fot. - dar p. Krystyny Czarnowskiej.

 


Wojciech Wajszczuk

Informacje odtworzono prawdopodobnie znacznie później na podstawie opracowania: Powstanie Warszawskie 1944 - Oficjalna strona Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 (http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/pamiec/pecice.html) oraz wspomnień Bohdana Szermera i innych.


Antoni Dobraczyński

zmarł 18 kwietnia 2019 r.

Archiwum historii mówionej: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/antoni-dobraczynski,669.html

 


Aleksander Dobraczyński

zmarł 8 lutego 2020 r.


Spokrewnione Rodziny z Siedlec


[otwórz pełną stronę]


 Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2020
e-mail: wwajszczuk@comcast.net