english version

08-07-2017

12-07-2015

wersja polska

 

Muzeum Dulag 121


Źródło: http://www.dulag121.pl


Muzeum Dulag 121 to nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona obozowi przejściowemu dla ludności cywilnej wygnanej z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Nowe Muzeum powstało na terenie dawnego obozu Dulag 121 w Pruszkowie.

W "wyszukiwarce nazwisk" więźniów obozu (zobacz tutaj:  http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=lista&opt=wykaz&type=wiezniowie&page=1\) odnajdujemy nazwiska:

1) Danuty Wajszczuk (0076)

2) Marii Wajszczuk (0075)


Źródło: http://www.dulag121.pl


Źródło: http://www.dulag121.pl


Źródło: http://www.dulag121.pl

Informacje nadesłała Ana Wajszczuk z Argentyny


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net