english version

08-07-2017

30-09-2012

wersja polska

Iwan S. Wajszczuk (xxxx) - USA
Ukraiński Związek Narodowy w Ameryce
Czasopismo “Swoboda”, Nowy Jork, piątek, 28 marca 1947 r., (numer 72?), str.3.
Miesięczne „sprawozdanie” Głównego Sekretarza U.N. Związku,
za miesiąc luty 1947 roku.
Departament Młodzieżowy – nowowpisane dzieci:
(...)
# 369 – Wajszczuk, Ivan S.
(...)


Nadesłał: p. Krzysztof Sprzaczak - “Svoboda-1947-072”, Wajszczuk, Ivan S., new member - child, no.369.pdf – 27.VIII.2012
Przygotowali:
Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net