english version

08-07-2017

01-01-2009

wersja polska


W110 Franciszek Waszczuk


Nr. Metryki 15
Krzymosze
Franciszek Waszczuk
Działo się we wsi Pruszyn 20Marca / 21 Kwietnia / 1869 roku o 12
godzinie w południe. Stawił się Leon Waszczuk czterdzieści (?) lat,
owczarz żyjący we wsi Krzymosze w obecności świadków Józefa Czapczaka 30
lat i Macieja Siminka 40 lat obydwóch pomocników mieszkających we wsi
Krzymosze i przedstawił Nam niemowlę chłopczyka co on urodzony we wsi
Krzymosze 19 / 31 Marca / bieżącego roku o 12 godzinie w południe z
mojej prawowitej żony Tekli z domu Chmielewskich 34 lat mającej.
Dziecku na Chrzcie Świętym nadano imię Franciszek, a rodzicami
chrzestnymi byli Józef Czapczak i Teofila Siemionkowa.
Akt ten napisany i odczytany przez Nas, a oni czytać i pisać nie umieją.


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2017
Kopie metryk nadesłał:
Krzysztof Sprzączak
e-mail: wwajszczuk@comcast.net