english version

20-03-2018

19-03-2018

wersja polska

Kardynał Stanisław Dziwisz w USA - 2018


Kardynał Stanisław Dziwisz kontynuuje swoją podróż po USA. Ostatnio (7 marca 2018) odwiedził Orchard Lake (przedmieście Detroit) w USA, wcześniej dwie świątynie w Chicago i katedrę w w Knoxville. Odprawia msze, wygłasza kazania, spotyka się z Polonią, w tym z góralami. Do Stanów zawiózł też w darze stułę papieża Jana Pawła II.

Orchard Lake Schools and Seminary – 7.III.2018


Msza Swięta w Kaplicy Zakładow Naukowych


Carmen i Waldemar Wajszczukowie z Ks. Kardynałem


Kardynał Dziwisz w Chicago odprawił mszę dla górali
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/kardynal-dziwisz-w-chicago-odprawil-msze-dla-gorali,4558832,artgal,t,id,tm.html

W kolejnym dniu wizyty duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz odprawił Mszę świętą w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Chicago. (...)

- Jestem przekonany, że dzisiaj św. Jan Paweł II spogląda na nas zgromadzonych w tym sanktuarium jego imienia i błogosławi nam z wysoka. A więc - w górę serca! - mówił o św. Janie Pawle II w Willow Springs kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. wotywnej .


Wcześniej, 3 marca 2018 roku, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, wziął udział w poświęceniu nowej katedry w Knoxville w stanie Tennessee w USA. W wydarzeniu tym uczestniczyło pięciu kardynałów, wielu biskupów, kapłanów oraz wiernych świeckich z diecezji utworzonej trzydzieści lat temu przez św. Jana Pawła II. Ksiądz Kardynał poświęcił figurę św. Jana Pawła II w katedrze, podarował diecezji stułę używaną przez papieża Polaka.

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2018
e-mail: wwajszczuk@comcast.net