english version

08-07-2017

02-02-2012

wersja polska

Marzanna Wajszczuk (0652)


Rej. 193/2006

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 grudnia 2006 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń

Monitor Polski z 30 marca 2007 Nr 21 poz. 242

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Bajaka Anna Maria, 84. Bandarzewska Marianna Janina, 85. Bartoszek Czesława, 86. Brodacka Barbara Elżbieta, 87. Depta Bogdan, 88. Gadomski Zenon Sławomir, 89. Gierszoń Bożena Mieczysława, 90. Greszta Andrzej, 91. Guszko Antoni Marian, 92. Hatalska Dorota Alfreda, 93. Hryciuk Jarosław Marian, 94. Kokoszkiewicz Marek, 95. Kołodyńska Barbara, 96. Kowal Kazimiera Ewa, 97. Krupa Leokadia, 98. Limarowska Dorota Bogusława, 99. Lipa Alicja, 100. Mazur Artur, 101. Molas Anna Barbara, 102. Radzikowska Elżbieta Halina, 103. Rzymowski Józef Jan, 104. Sokół Małgorzata, 105. Wajszczuk Marzanna, 106. Zieńczuk Marek,


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net