english version

09-07-2017

08-03-2010

wersja polska

Wspomnienie o prof. Zbigniewie Relidze w I rocznicę śmierci


W dniu 8 marca 2010 r. minęła I rocznica od śmierci prof. Zbigniewa Religi

Grób prof. Zbigniewa Religi na Warszawskich Powązkach  • List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uroczystości pierwszej rocznicy śmierci profesora Religi

PREZYDENT
Rzeczpospolitej
Polskiej
 

Organizatorzy i uczestnicy
uroczystości upamiętniających
Pana Profesora Zbigniewa Religę
w pierwszą rocznicę Jego śmierci

 

Szanowni Państwo!

Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w zabrzańskich uroczystościach z okazji pierwszej rocznicy śmierci Profesora Zbigniewa Religi.

Zbigniew Religa dla większości Polaków był i pozostanie przede wszystkim znakomitym kardiochirurgiem i transplantologiem. Ale dla Państwa, władz samorządowych i mieszkańców Zabrza, był także Zabrzaninem, Zabrzaninem z wyboru, związanym z miastem lekarzem i szefem tutejszej kliniki.

Jak pisze Phil Bosmans, pamięć serca nazywa się wdzięcznością. Jakże dosłownego znaczenia nabiera ta myśl w odniesieniu do życia i dzieła Profesora Religi. O jego wybitnych umiejętnościach kardiologa i chirurga-transplantologa, o sukcesach w pracy nad polskim prototypem sztucznego serca, o jego trafnych diagnozach i trosce o pacjenta pamiętają tysiące serc, które wciąż biją właśnie dzięki Zbigniewowi Relidze.

Z wdzięcznością i poważaniem wspominają go także jego współpracownicy, uczniowie oraz wszyscy, którym dane było zetknąć się z nim jako posłem, senatorem, ministrem. Był politykiem, który doskonale rozumiał sens i doniosłość pojęć: „służba zdrowia” i „służba publiczna”. Jego przedwczesne odejście było wielką stratą nie tylko dla polskiej nauki, dla pacjentów Profesora, ale także dla wszystkich, którzy zabiegają o sprawne funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej, o kulturę i wysoki poziom merytoryczny debaty publicznej. Były to bowiem te same cele, które stawiał sobie Profesor Religa i dla realizacji których nie szczędził czasu, sił i zdrowia. To jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy zachować pamięć o nim, przybliżać jego postać młodzieży oraz wszystkim poszukującym godnych wzorów do naśladowania, przykładów prawdziwej postawy obywatelskiej i głębokiego humanizmu.

Raz jeszcze dziękując za ten dzisiejszy piękny wyraz pamięci i wdzięczności, serdecznie Państwa pozdrawiam.Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kilka zdjęć ze strony internetowej www.prezydent.pl

"Wspomnienie o prof. Relidze"

 

Zobacz również:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl