english version

08-07-2017

19-10-2012

wersja polska

0086 Wanda Wajszczukowa, z domu Herman


1914 – 2001 Ryga, Łotwa - 2.VII.1914, metryka urodzenia Wandy
   
Z rodzicami po przyjeździe do Siedlec 18.IV.1928? rok szkolny 1930-31 – Siedlce, Gimnazjum im. Kr. Jadwigi,
Klasa VIb, Od prawej, 2a – Wanda Herman, 1sza – Emilia
“Milka” Heltman, (przyjaciółka Wandy)

Wspomnienie – wygłoszone przez córkę, dr med. Annę Wajszczuk-Religa na pogrzebie naszej Mamy:

24.VI.1933 – Siedlce – zdjęcie ślubne 1940/41 – z Anną i Waldemarem w mieszkaniu na ul. Piłsudskiego 12
   
1941/42 – Anna i Waldemar 1939? – Siedlce, Waldemar z Mamą 1946/47? – Anna z Tatą in w Parku
1971 – z wnukami w USA, Pennsylvania

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net