english version

19-07-2021

30-01-2003

wersja polska

dr Edmund Wajszczuk (0075)

Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej


DANE OSOBOWE 

nazwisko 

WAJSZCZUK

imię 

EDMUND

data urodzenia 

1889

data śmierci 

1943

zawód 

lekarz

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH

 Źródło: Autor: Gliński Jan Bohdan
Tytuł: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej t. 3
Miejsce wydania: Wrocław

cywilna ofiara wojny 

 

cywilna ofiara wojny 

zmarł

Informacje dodatkowe 

wyzn. rzym.-kat., ur. 21 X w Siedlcach. Syn Piotra i Marii z d. Maciejczyk. W 1918 mieszkał w Jarosławiu, gdzie urodziła mu się córka* Studiował med. na UJ w Krakowie, gdzie 19 IV 1923 uzyskał dyplom dra w.n.l. Prawo praktyki lekarskiej otrzymał 28 XII 1923 z Ministerstwa Zdrowia Publicznego. W wojsku służył, miał stopień oficerski. Osiadł początkowo w Żółkiewce, pow. Krasnystaw, przeniósł się do Krasnegostawu, gdzie od 1935 był ord. Szpit. Powiatowego i prezesem Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Specjalizował się w chor. wewn. i ginekologii. Od 14 VIII 19 39 do 11 XI 1939 pracował na 1 Oddz. Chir. 2 Szpit. Okręg, w Chełmie jako ordynator. W czasie drugiej wojny światowej był lek. Ubezp. Społ. i kierownikiem Przychodni Przeciwgruźliczej w Krakowie. Był lek. Batalionów Chłopskich. W nieznanych okolicznościach zmarł 25 VIII 1943 w Krasnymstawie w wieku 53 lat. Ożeniony z Marią Bieguńską, ur. 17 X 1896. Miał czworo dzieci: córka Maria Danuta, zam. Leszczyłowska, ur. 1918, mgr farm. (dypl. 1947), zatrudniona w Ostrowi Mazowieckiej, następnie w Siedlcach, zm. 1979, oraz Antoni Wacław, ur. 1924, student med. (zob.), Barbara, ur. 1926, i Wojciech, zginęli w Powstaniu Warszawskim.

(*WJW korekty – 15.VII.2021): Edmund rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przed wojną. Zostały one przerwane przez wybuch I Wojny Światowej, gdy, podczas wakacji z Rodziną w Siedlcach, został wcielony do Armii Carskiej jako „pół-lekarz” z przydziałem do (mundurowej) państwowej służby zdrowia Rosji, przebywał w różnych okolicach i miejscowościach. Po ustaniu działań wojennych, w czasie powrotnej podróży do Polski z żoną w 1918 roku, w pociągu w okolicach Jarosławia (Rosja) urodziła mu się córka – została zarejestrowana w Jarosławiu, w Rosji! Studia ukończył w Krakowie w 1923 roku.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2021
e-mail: wwajszczuk@comcast.net