english version

15-06-2017

03-06-2005

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

-II   -I  0   I   II

par. Sitaniec

 

 

           
1391
1379
Józef
(Wayszczak)
(Woyszczuk)
(Waszczuk)
Wysokie?
Sitaniec
~1755(?)-?

Marianna
Olszowa
(Olejarzowa)?
(#1379)
?-?
02.XI.1783
par. Sitaniec
?-?

 

par. Nielisz

1393 Marianna
(Woyszczuk)
(Waszczuk)
Kulików 6
1816(?)-10.IV.1819
[Sz]
(par. Szczebrzeszyn, Lp. 70)

 

     
         
 

par. Szczebrzeszyn

 
1394 Bartłomiej***
Wajszczuk
(Waszczuk)
(Wayszczak)
Wólka Nieliska ,#73
Sułówek
[N-II]
19.VIII.1821-05.II.1855

  Antonina
Woźniak
1828(?)-?
Sułówek
01.VI.1845


(2 mąz-Franciszek Walas
1824?-30.XI.1894
[Sz-Z]
ślub - 15.VII.1850)

1236 Jakób
Wajszczuk
Sułówek
01.VII.1846-?

(?) Franciszka
Bulak
1846(?)-?

(?) Franciszka
Walas?
[Sz-Z]
1851?-?

     

     

?   Klara Relej
(#1391)
?-?

1392 Woyciech**
(Woyszczuk)
(Waszczuk)
Sitaniec
Wólka Nieliska #73
(tkacz)
1791-93(?)-
07.III.1845

Agnieszka
Głąb
Kulików 6
1791-94(?)-28.IX.1834

   

 
1395 Franciszek [Sz-Z]
Wajszczuk
(Walszczuk)

Sułówek
Sułów
02.VIII.1847-
19.III.1881

Marianna
Świstowska
1859?-?
Sułów
03.X.1880


2Paweł
Nietrzpiel

1856?-?
20.V.1900

? Teresa ? *
1755(?)-29.III.1835

     
       
   

1396 Michał
Wajszczuk
Sułówek
?
27.IX.1849-?
?
       
       
     
1397 Marianna
Sułówek
1850(?)-
-01.VIII.1864
 

Marianna
Gruszka

1806-15.X.1837
13.XI.1836
(par. Nielisz, Lp. 30) [N]

   
1398 Katarzyna
Wajszczuk
Sułówek
?
14.VII.1851-?
?
   
           
     
1399 Wawrzyniec
(Waszczuk)
Sułów
1851(?)-
-29.IV.1858
 
         
         
     
1400 Zofia
Wajszczuk
(Waszczuk)
Sułów
23.II.1853-
27.VIII.1860
 
           
           
   
1401 Ewa
(Wajszczak)
Wólka Nieliska #73
Sułówek
(Sułów?)
[N-II] 14.XII.1824-?

  Franciszek
Mierzwiński
1824(?)-?
Sułówek
20.I.1845

1402 Józef
(Waszczak)
Sułów
?

18.III.1863-
?
         
         
           
           
   
1403 Michał
Wajszczuk
(Woyszczuk)
Wólka Nieliska
par. Nielisz
10.IX.1827-04.X.1828
     
             
             
               
   

3 Magdalena
Woźniak

1812(?)-?
Sułówek

1404 Zofia
(Wajszczak)
(Waszczak)
(Waszak)
(Walszczuk)
[Sz-Z]
(Walczak)
Sułów
1838(?)-?

  Jakób
Pietrzykowski
(Pietrykowski)

1838(?)-27.XII.1892
31.I.1858

1405 Marianna
Sułów
?
16.II.1861-?
   
       
         
     
1406 Franciszka
Sułówek
14.IX.1862-
14.III.1863
 
     
1609 Marianna
Wajszczuk
Sułówek
Sułów
12.III.1842-?
   
       
1407 Antonina
(Pietrzykówna)
Sułów
13.III.1864-?
   
           
         
1408 Franciszka
Sułów
13.III.1865-
-13.VII.1866
 
             
         
1409 Katarzyna
Sułów
04.V.186
7-?
   
             
         
1410 Tomasz
Sułów
04.XII.1869-
-20.III.1870
 
             
         
1411 Anastazja
Sułów
21.III.1872-?
   
             
         
1412 Anna
Sułów
20.VI.1874-05.II.1875
 
             
         
1607 Agnieszka
Sułów
25.XII.1875-6.VI.1876
 
             
         
1608 Wojciech
Sułów
5.IV.1876-?
   
               
                 
1795 Jan
Wajszczuk
?
1760?-?

Jadwiga
Drygalewska
?-?

8.II.1784
w par. Sitaniec

?

           
               
               
  
a/ Ślub Józefa Wajszczuka (1391) odbył się 2 listopada 1783 r.

b/ Ślub Jana Wajszczuka (1795) miał miejsce 8 lutego 1784 r. – brak informacji dot. miejsca urodzenia i zamieszkania. (Sa duze braki w aktach, brak dokładnych opisów, akta sa pisane w jęz. Łacińskim, mało czytelne i w wiekszosci niekompletne. Starszych dokumentów metrykalnych Archiwum nie posiada. Pracownicy Archiwum byli bardzo pomocni w ich odczytywaniu!).

* - rodzice nieznani
** - zapis w akcie zgonu: "włościanin z Sułówka - nie wiadomo z kogo i gdzie urodzony"!

*** - według zapisu w akcie zgonu - "(urodzony z) rodziców niewiadomych".

Dodatkowe informacje dotyczące osób przy których umieszczono symbole [Sz] i [N] można znaleźć w Sprawozdaniach z przeglądu ksiąg w wymienionych Parafiach pod podanymi liczbami porządkowymi (Lp.) - zobacz

Ponadto uzupełniające informacje uzyskano później z przeglądu ksiąg parafii:

[Sz-Z] - Szczebrzeszyn (lata 1875-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu - (29.08.2006)

[N-II] - Nielisz (lata 1818-1875) - przegląd powtórzony w Archiwum Państwowym w Lublinie.

 
  
* - unknown parents
** - entry in death certificate: "peasant from Sułówek, it is not known of whom and where he was born"!

*** - entry in death certificate - "... of unknown parents".

More detailed information regarding persons identified with symbols [Sz] and [N] can be found in the Reports (Sprawozdania) from the review of the Parish records, in the particular (indicated) Parishes under the listed ID numbers (Lp.) - see

Additionally, supplemental information was obtained at a later date from reviewing the Registry books from the parishes:

[Sz-Z] - Szczebrzeszyn (years 1875-1905), in the National Archives in Zamosc (08/29/2006) and

[N-II] - Nielisz (years 1818-1875) - repeated review in the National Archives in Lublin.

 

 

 

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations