Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa

adres strony w Internecie: http://www.roztocze.stalwol.pl/Roztocze/Html/RPN.htm

Historia Roztoczańskiego Parku Narodowego

Starania o utworzenie parku narodowego na Roztoczu 

"... W 1959 roku Fijałkowski i Izdebski opublikowali na łamach "Sylwana" pierwszy projekt parku narodowego na Roztoczu wraz ze szczegółową charakterystyką przyrodniczą. Rozpoczął się wówczas kilkunastoletni okres starań o utworzenie parku. Starania te prowadzili naukowcy, leśnicy, organizacje społeczne, prasa i radio. Spośród organizacji społecznych najbardziej angażowały się w tę akcję Okregowe Zarządy PTTK i LOP oraz Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody w Lublinie, z jego przewodniczącym prof. T. Wilgatem. Wymienić tu należy także Samodzielny Oddział Leśnictwa przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z jego kierownikiem S. Grudzińskim i Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych z dyrektorem E. Elżakowskim.

Równocześnie na łamach miejscowej prasy i czasopism ("Sztandar Ludu", "Kurier Lubelski", "Kamena") ukazało się kilkadziesiąt artykułów popierających ideę utworzenia parku i popularyzujących jego walory przyrodnicze, naukowe, dydaktyczne i turystyczne. Wiele wysiłku włożył również Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie J. Górski. Powoływał on specjalne komisje, które broniły interesów zarówno tworzonych rezerwatów, jak i przyszłego parku. Ideę utworzenia parku poparło wielu leśników, m.in.: Z. Kotuła, Z. Lotz, M. Mełges, A. Nowakowski, R. Gadzikowski, Z. Rozwałka i W. Wajszczuk. Na specjalne podkreślenie zasługuje działalność Aleksandry Wachniewskiej, nieżyjącej już artystki malarki zamieszkałej w Zwierzyńcu, która z pasją poświęcała się ratowaniu przyrody w lasach roztoczańskich i popularyzowaniu ich piękna. ...

***Powyższy tekst pochodzi z: Wiesław Lipiec, Historia Roztoczańskiego Parku Narodowego, w: Roztoczański Park Narodowy, praca zbiorowa pod red. T.Wilgata, Zwierzyniec 1994

adres strony w Internecie: http://www.roztocze.stalwol.pl/Roztocze/Html/RPN.htm

Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa