Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa

adres strony w Internecie:

Poz. 69

Uchwała nr 338
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 21 czerwca 2000 r.
w sprawie opinii dotyczącej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym wyraża się pozytywną opinię w sprawie mianowania doktora habilitowanego Jadwigi WAJSZCZUK z Wydziału Neofilologii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.

Rektor UW: P. Węgleński


Wydział Neofilologii Katedra Lingwistyki Formalnej
Stanowisko: profesor nadzwyczajny UW
Tel.służ: 55-20-918
Tel.kont.: 641-67-40
j.z.wajszczuk@uw.edu.pl
Specjalność naukowa: językoznawstwo

adres strony w Internecie:

Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa