Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa

adres strony w Internecie:

 

Zofia Drygalska

Elżbieta Klimkowicz

Jolanta Wajszczuk

 

Zwierzę nie jest rzeczą.

Projekt edukacyjny z okazji obchodów Dnia Ziemi

 

            Pomysł opracowania projektu edukacyjnego Zwierzę nie jest rzeczą zrodził się z obserwacji narastającej wśród młodego pokolenia agresji wobec zwierząt. Również nagłaśniane przez media oraz instytucje proekologiczne niehumanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych, wzrost populacji zwierząt bezdomnych, okrutny sposób transportu zwierząt, zwłaszcza koni na rzeź uzmysłowiły nam konieczność zajęcia się tym problemem w szkole.

            Naszym zamierzeniem podczas realizacji tego projektu było nie tylko zapoznanie uczniów z losem zwierząt, ale przede wszystkim zmiana sposobu myślenia i zachowania wobec nich. Uzmysłowienie, że są one czującymi istotami, którym należy się szacunek i opieka. (...)

 

Zofia Drygalska i Jolanta Wajszczuk są nauczycielkami nauczania zintegrowanego,

 a Elżbieta Klimkowicz nauczycielką przyrody w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach

adres strony w Internecie:

Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa