Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa

adres strony w Internecie: http://www.gki.com.pl/Page/2/2-1.htm

Kontakt

Adresy do korespondencji:

HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA
al. Józefa Piłsudskiego 92,
41-308 Dąbrowa Górnicza


HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna S.A.

HK GKI S.A. została utworzona 4 października 1996 r. jako jedno z priorytetowych narzędzi realizacji Programu Restrukturyzacji Huty Katowice S.A. Celem HK GKI S.A. jest strategiczne i kapitałowe zarządzania podmiotami wydzielonymi ze struktury i tworzonymi na bazie majątku Huty oraz sprawowanie – w imieniu HK S.A. – nadzoru nad pozostałymi podmiotami, w których Huta posiada udziały lub akcje.

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1 stycznia 1997 r.

Huta Katowice S.A., działająca obecnie pod firmą "Polskie Huty Stali" - Huta Katowice S.A., jest założycielem i jedynym akcjonariuszem HK GKI S.A.

 

gki@gki.com.pl

tel.: (+ 48) -prefix-32 795-51-93; (+ 48) -prefix-32 795-51-84
faks: (+ 48) -prefix-32 795-53-63; (+ 48) -prefix-32 794-50-81


Zarząd Spółki

zarzad@gki.com.pl


Główna Księgowa 
Izabela Pacan

izabelapacan@gki.com.pl

tel.: (0-prefix-32) 794 64 62


Dyrektor Biura Zarządu 
Ryszard Missala

ryszardmissala@gki.com.pl

tel.: (0-prefix-32) 794 54 39


Dyrektor ds. Zatrudnienia i Polityki Płacowej 
Zbigniew Nabiałek 

zbigniewnabiałek@gki.com.pl

tel.: (0-prefix-32) 792 87 72


Główny Specjalista Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Kapitałowych
Mirosław Wajszczuk 

miroslawwajszczuk@gki.com.pl

tel.: (0-prefix-32) 794 55 21


Główny Specjalista Biura Analiz Finansowych i Budżetowania 
Artur Kulik

arturkulik@gki.com.pl

tel.: (0-prefix-32) 794 59 10


Mirosław Wajszczuk
ul. Pod Kasztanami
Katowice,
woj. śląskie
powiat: katowice

tel: (32) 256-85-06

 

adres strony w Internecie: http://www.gki.com.pl/Page/2/2-1.htm

Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa